parent nodes: _intro | Human Worlds Database2050
Docházejí zásoby levných nerostných surovin.
Většina ropy pochází z technicky náročné těžby ze dna oceánů nebo z odlehlých oblastí Arktidy.
Změny klimatu mají stále citelnější dopad na světovou populaci.
V některých částech světa propukají boje o zdroje.

2060
Transhumanismus se stává trendem.
Implantace vylepšujících bio-mod zařízení do těla se během dalších desetiletí promění z experimentální léčebné metody v populární módní výstřelek a nakonec všeobecný standard.

2070
Člověk trvale osídlil Měsíc.
Geneticky modifikované plodiny definitivně nahrazují tradiční druhy, které už nejsou schopny přežít ve stále se zhoršujících klimatických podmínkách.

2080
Rozšíření extraterestrické těžby na blízkých tělesech a asteroidech nastartuje čilou vesmírnou ekonomiku.
Nabídka bio-mod produktů je neuvěřitelně pestrá, zaměřená jak na běžné uživatele tak i na stále rostoucí skupinu profesionálů, jenž vyžadují specifické typy doplňků.

2090
Řada dříve úrodných míst se proměnila v pouště.
Značná část Arktidy v letním období roztává. Stoupající hladiny moří vedly k evakuaci řady měst.
Bohatší metropole si postavily záplavové bariéry.
Malá část lidstva žije v luxusních plovoucích městech. Staví se také obrovské podzemní a podmořské základny.

2100
Roboti disponují vyspělou umělou inteligencí, takže jim byla svěřena převážná část výrobních i dalších činností. Většina bohatých států dále zbohatla diky automatizaci.
Dochází k postupnému rozdělení obyvatel na ty, jenž si mohou dovolit biomodifikace a na ty, co na ně nemají dostatek prostředků nebo je z různých důvodů odmítají.
Lidé ve vyspělých částech světa tráví větší část dne ve virtuální realitě.

2110
Po několika nehodách se podaří na Marsu vybudovat první stálou základnu.

2140
Klimatické extrémy způsobují obrovské škody a ztráty na životech. Mezinárodní společenství spouští projekt odebírání skleníkových plynů přímo z atmosféry.
Zemi sužují pandemické vlny nemocí způsobených bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům a rychle mutujícími typy chřipkového viru.

2176
Na Zemi byla postavena první maglev rampa pro hybridní stroje schopné dosáhnout nízké orbitální dráhy a vrátit se zpět. Kosmická turistika prožívá zlaté časy. Pro většinu lidí jsou cenově nejdostupnější orbitální hotely nebo základny na Měsíci, v nabídce ale přibývají i mnohem exotičtější destinace.

2210
První mezihvězdné mise ke vzdáleným exoplanetám. K okolním hvězdným systémům byly vyslány malé, plně automatizované průzkumné sondy.

2260
Počet trvalých vesmírných kolonií se rozrůstá. V provozu jsou základny už i na některých měsících Jupiteru a Saturnu.
Průzkum galaxie dosud odhalil tisíce potenciálně obyvatelných planet.

2310
Sonda Voyager 1, vypuštěná v roce 1977 a již dlouho nefunkční, pravděpodobně dorazila k Oortovu oblaku.
Nic z toho si lidstvo už dávno nepamatuje.
top