parent nodes: Human Worlds DatabaseSTATUS: Důležité!

SUBJEKT: Zpráva pro vězně MDA-343-NKC

OD: oddělení lidských zdrojů


Dobrý den, dle zákonného nařízení ACL-792 o zaměstnávání vězňů je osobám k tomu způsobilým umožněno vykonávat různou pracovní činnost (s ohledem na jejich kvalifikaci) za účelem osobního výdělku, zmírnění trestu nebo obojího.

Jakožto osoba v dlouhodobém výkonu trestu - u které nebyla možnost resocializace zcela vyloučena - splňujete podmínky pro zařazení na následující pracovní pozice:

  1. farmaceutický výzkum, kryoprezervace - testovaná osoba.

    Všechny testy jsou humánní a jejich výsledky prospějí celé společnosti - pochopitelně ale nemohou být bez rizik. Ta jsou ovšem vyvážena štědrými benefity a především možností úplné rehabilitace po dokončení programu.

    Přejete si zjistit více nebo se zaregistrovat?

    ANO