parent nodes: Human Worlds Database

PŘEDMLUVA


Tento dokument si klade za cíl přinést - sice značně strohý, přesto ucelený - přehled známé historie lidstva. Považujeme však za nutné upozornit, že vzhledem k absenci důvěryhodných zdrojů a nedostatku ověřitelných dat, lze mnohdy informace týkající se zejména období tzv. doby temna a zlatého věku právem považovat za přinejlepším přikrášlená a nepřesná díla lidové tvořivosti, nejčastěji však za zcela smyšlené legendy. Uvádíme je zde pro dokreslení celkového obrazu a jako zajímavou ukázku vidění historických souvislostí z pohledu některých tradičních kultur. Tam, kde je to vhodné a možné, přikládáme vysvětlující poznámky a snažíme se o odhalení širších souvislostí, a to zvláště v těch případech, u kterých není prozatím přijata jednotná historická interpretace.
     ===========================
     DOWNLOAD STATUS: INCOMPLETE
     ===========================